We hebben een belangrijke mededeling:

Grensoverschrijvend.com in deze vorm gaat op de schop. Daarvoor in de plaats komt een professionelere site die beter aansluit bij ons werk.

Jammer?

Nee hoor, niks getreurd! De blog over onze avonturen stopt er niet mee. Die zet Renée gewoon voort op haar site Reneevanheteren.com.